Darmowe warsztaty dla studentów

Informujemy, iż w styczniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt.: Kariera w Twoich Rękach, realizowanego przez P.A. NOVA S.A. oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
W ramach projektu pracownicy, doktoranci i studenci naszego Wydziału będą mogli uczestniczyć w darmowych, certyfikowanych szkoleniach Autodesk FUSION 360.
Ponadto w ramach projektu studenci naszego Wydziału będą mogli wziąć udział w darmowych warsztatach z „Autoprezentacji” i „Rozmowy Kwalifikacyjnej”.
Sponsorem projektu jest P.A. NOVA S.A, która posiada tytuł Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk.

19 stycznia 2017 roku odbędzie się kurs z „Autoprezentacji z elementami mowy ciała”, natomiast 26 stycznia i 2 lutego 2017 odbędą się warsztaty „Rozmowa kwalifikacyjna” dla studentów 7 semestru Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.facebook.com/karierawtwoichrekach