Struktura roku akademickiego - studia III stopnia

Struktura roku akademickiego 2016/2017 dla studiów stacjonarnych III stopnia

Semestr zimowy:
zajęcia dydaktyczne 03.10.2016 – 23.12.2016
przerwa świąteczna 27.12.2016 – 07.01.2017
zajęcia dydaktyczne 09.01.2017 – 31.01.2017*
sesja egzaminacyjna 01.02.2017 – 10.02.2017
przerwa międzysemestralna 13.02.2017 – 17.02.2017
Semestr letni:
zajęcia dydaktyczne 20.02.2017 – 12.04.2017
przerwa świąteczna 17.04.2017 – 19.04.2017
zajęcia dydaktyczne 20.04.2017 – 16.06.2017*
sesja egzaminacyjna 19.06.2017 – 30.06.2017
jesienna sesja egzaminacyjna 04.09.2017 – 15.09.2017
okres rejestracji 18.09.2017 – 30.09.2017
30.01.2017r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w wtorek
31.01.2017r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek
13.04 i 14.04.2017r. - ustala sie dniami wolnymi od zajęć
02.05.2017r. - ustala sie dniem wolnym od zajęć
16.06.2017r. - ustala sie dniem wolnym od zajęć