Struktura roku akademickiego

Struktura roku akademickiego 2016/2017 dla studiów stacjonarnych

Semestr zimowy:
zajęcia dydaktyczne 03.10.2016 – 23.12.2016
przerwa świąteczna 27.12.2016 – 06.01.2017
zajęcia dydaktyczne 09.01.2017 – 31.01.2017*
sesja egzaminacyjna 01.02.2017 – 10.02.2017
przerwa międzysemestralna 13.02.2017 – 17.02.2017
Semestr letni:
zajęcia dydaktyczne 20.02.2017 – 12.04.2017
przerwa świąteczna 17.04.2017 – 19.04.2017
zajęcia dydaktyczne 20.04.2017 – 16.06.2017*
sesja egzaminacyjna 19.06.2017 – 30.06.2017
jesienna sesja egzaminacyjna 04.09.2017 – 15.09.2017
okres rejestracji 18.09.2017 – 30.09.2017
30.01.2017r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego we wtorek
31.01.2017r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego we piątek
13.04 i 14.04.2017r. - ustala się dniem wolnym od zajęć
02.05.2017r. - ustala sie dniem wolnym od zajęć
16.06.2017r. - ustala sie dniem wolnym od zajęć
 

 

Struktura roku akademickiego 2016/2017 dla studiów niestacjonarnych

Semestr Zimowy Semestr Letni
15.10 - 16.10.2016  25.02 - 26.02.2017
22.10 – 23.10.2016  04.03 - 05.03.2017
29.10 – 30.10.2016  18.03 - 19.03.2017
05.11 – 06.11.2016  25.03 - 26.03.2017
19.11 – 20.11.2016  08.04 - 09.04.2017
26.11 – 27.11.2016  29.04 - 30.04.2017
03.12 – 04.12.2016  13.05 - 14.05.2017
10.12 – 11.12.2016  20.05 - 21.05.2017
14.01 – 15.01.2017  27.05 - 28.05.2017
21.01 - 22.01.2017  10.06 - 11.06.2017