Wyróżnienie ELSEVIER

Politechnika Częstochowska otrzymała prestiżowe wyróżnienie ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Natural Sciences. Nagroda została przyznana po raz pierwszy tym szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Wyróżnienie w imieniu Politechniki Częstochowskiej odebrał w Warszawie prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki.

Nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 została wręczona podczas konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Prof. Jerzy Wysłocki odebrał ją z rąk wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który był obecny na tym wydarzeniu. Nasza uczelnia została wyróżniona za bardzo wysokie cytowania publikacji w dziedzinie matematyki. Oprócz Politechniki Częstochowskiej wyróżnienia otrzymały: Uniwersytet Jagielloński w kategorii Life Sciences and Agricultural Sciences za najwyższy poziom umiędzynarodowienia publikacji oraz cytowalność na światowym poziomie, Politechnika Śląska w kategorii Engineering and Technology za cytowalność publikacji plasującą się na poziomie najlepszych światowych uczelni, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w kategorii Humanities za cytowalność publikacji na światowym poziomie, Politechnika Poznańska w kategorii Medical Sciences za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej oraz Politechnika Gdańska w kategorii Social Sciences za szeroko rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych.

Obszar nauk ścisłych jest bardzo szeroki: od fizyki, astronomii, biologii, przez chemię aż po informatykę i matematykę. Wszystkie te dziedziny są obecne w większości polskich uniwersytetów i politechnik, stąd konkurencja w tej dyscyplinie jest bardzo duża.W ostatnich trzech latach na Politechnice Częstochowskiej bardzo szybko rosła liczba pracowników publikujących w uznanych międzynarodowych czasopismach. To przełożyło się na znaczący wzrost liczby afiliowanych publikacji. Na decyzję o przyznaniu nagrody najbardziej wpłynęła widoczność publikacji z informatyki oraz matematyki, które pod względem cytowań nie miały sobie równych w Polsce.

W okresie 2013-2015 zostało zindeksowanych 1.132 publikacji, co przekłada się na 42,7 procentowy wzrost dla tego okresu. Jednocześnie liczba publikujących autorów wyniosła 659, co oznacza 26,1 procentowy wzrost. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były średnio cytowane 1,85 razy częściej w stosunku do średniej cytowalności światowej.

12.1% publikacji znalazła się wśród 10% najczęściej czytanych publikacji w ciągu ostatnich trzech lat na świecie. Oznaczać to może wysoką cytowalność tychże publikacji również w przyszłości. W tej chwili wskaźnik czytelnictwa dla tych publikacji jest o 12% wyższy niż średnia światowa w tej dyscyplinie i wynosi 1.12.

Dwie dziedziny wybijają się pod względem średniej cytowalności w skali światowej. Pierwszą z nich jest Computer and Information Sciences, a drugą matematyka. Ta pierwsza z ilością 257 prac była cytowana 4,92 razy częściej niż świat, a druga z ilością 176 prac była cytowana 6,27 raza częściej niż świat.

Najczęściej cytowanymi były prace Roberta K. Nowickiego, Marcina Zalasińskiego i Marcina Gabryela z Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.

Istotnym czynnikiem wpływającym na cytowalność jest współpraca międzynarodowa. Dla publikacji z jednym autorem poziom cytowań wynosi tylko 84% średniej światowej, podczas gdy na drugim biegunie znajdują się cytowania publikacji powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej – cytowalność na poziomie 414% średniej światowej. Publikacje powstałe w wyniku współpracy na poziomie uczelni lub kraju cytowane były podobnie – 133 oraz 130% średniej światowej.