Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy


Projekt wydziałowy pt.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” znalazł się wśród 65 zwycięskich projektów, na 200 złożonych wniosków, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pierwszej edycji konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.
Więcej szczegółów: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wszystkie-wojewodztwa-z...

Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Projekt zakłada organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych i badawczych prowadzonych, od lutego do czerwca 2017 roku, przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
Zajęcia będą realizowane w trzech grupach wiekowych: Odkrywcy (6-9 lat), Poszukiwacze (10-12 lat) oraz Młodzi Naukowcy (13-16 lat).
W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zajęć:
- Matematyka na wesoło czyli gry i zabawy logiczne,
- Drukowanie 3D + sitodruk (nadruk logo UMO na koszulkach),
- Roboty mobilne i manipulatory - nauka programowania robotów przez zabawę,
- Warsztaty Design Thinking (nauka kreatywnego myślenia),
- Zastosowanie kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury,
- Mechanika dla najmłodszych - badamy własności rozciąganej stali,
- Czym zajmuje się inżynieria biomedyczna?
- Podróż do wnętrza komputera,
- Podstawy programowania gier w oparciu o silnik Unity3D v5,
- Programowanie stron internetowych.

Grupą docelową objętą projektem będzie 220 uczniów szkół, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy, a mianowicie:
•    Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie,
•    Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie,
•    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 40) w Częstochowie,
•    Szkoła Podstawowa w Ślęzanach,
•    Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie,
•    Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w Nowej Brzeźnicy,
•    Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie.

Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2017 roku, a uroczyste otwarcie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy planowane jest w lutym 2017 roku.

dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
Kierownik Sekcji Zarządzania Projektami WIMiI