dotyczy opracowania koncepcji ustawy o szkolnictwie wyższym

Instytut Allerhanda został wybrany w ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie Ustawy 2.0. jako jeden z trzech zespołów naukowych do opracowania koncepcji ustawy o szkolnictwie wyższym.
W ślad za oficjalnym pismem z dnia 1 grudnia br., zwracamy się z uprzejmą ponowną prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badań ankietowych w ramach konsultacji społecznych, które mają dogłębnie zdiagnozować stan szkolnictwa wyższego w Polsce.
Bylibyśmy wielce zobowiązani za wsparcie prowadzonych przez nas konsultacji i rozesłanie drogą mailową przekazanych w kolejnych wiadomościach mailowych, sprecyzowanych do kolejnych grup respondentów ankiet.
Uprzejmie prosimy, by zainteresowane osoby wypełniły do dnia 31 grudnia 2016 r. ankiety, których wyniki będą prezentowane Zespołowi przygotowującemu Ustawę 2.0. Ankieta jest anonimowa i ma na celu zdiagnozowanie najistotniejszych problemów polskich uczelni wyższych oraz przedstawienie propozycji zmian w prawie o szkolnictwie wyższym.
Poszczególne ankiety dostępne są tutaj: http://ustawa20.allerhand.pl/konsultacje/