Kariera w Twoich Rękach


 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz P.A. NOVA S.A. realizują wspólny projekt pt.: „Kariera w Twoich Rękach”. W ramach niniejszego projektu pracownicy, doktoranci i studenci naszego Wydziału biorą udział w darmowych, certyfikowanych szkoleniach i warsztatach.

W dniach 23 lutego i 16 marca 2017 roku odbyły się dwie edycje szkolenia Autodesk FUSION 360, w których wzięło udział 34 pracowników i doktorantów naszego Wydziału. Wszyscy uczestnicy otrzymali międzynarodowe certyfikaty Autodesk.

 Uczestnicy szkolenia Autodesk FUSION 360 w dniu 23 lutego 2017

 Zdjęcie użytkownika Kariera w Twoich Rękach.

 Uczestnicy szkolenia Autodesk FUSION 360 w dniu 16 marca 2017

W dniu 11 maja 2017 roku odbędzie się trzecia edycja certyfikowanego szkolenia Autodesk FUSION 360 dedykowana dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Ponadto w ramach projektu studenci naszego Wydziału uczestniczyli w kursie z „Autoprezentacji z elementami mowy ciała” w dniu 19 stycznia 2017 roku oraz w warsztatach „Rozmowa kwalifikacyjna” w dniach 26 stycznia i 2 lutego 2017 roku. W sumie wydano 62 zaświadczenia MEN.

 Uczestnicy kursu „Autoprezentacja z elementami mowy ciała” w dniu 19 stycznia 2017

  

 Uczestnicy warsztatów „Rozmowa kwalifikacyjna” w dniu 26 stycznia 2017

W dniu 25 maja 2017 roku odbędzie się druga edycja kursu „Autoprezentacja z elementami mowy ciała”, dedykowana szczególnie dla studentów 2-go stopnia 3-go semestru. Natomiast warsztaty „Rozmowa kwalifikacyjna” planowane są w czerwcu 2017 roku. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.facebook.com/karierawtwoichrekach


dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
Koordynator projektu