Profesor Leszek Rutkowski członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Z okazji wyboru Pana Profesora na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, w imieniu wszystkich pracowników Wydziału serdecznie gratulujemy powierzenia Panu Profesorowi tej zaszczytnej roli oraz składamy wyrazy głębokiego szacunku i uznania dla całokształtu dokonań Pana Profesora.

Wybór ten jest niewątpliwie wynikiem uznania środowiska naukowego dla osiągnięć Profesora Leszka Rutkowskiego i znaczenia jego działalności dla dobra nauki, szczególnie dyscypliny Informatyka.

W głosowaniu przeprowadzonym podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego PAN członkami rzeczywistymi zostało 28 uczonych:

http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1239-wybory-nowych-czlon....