Lista osób dopuszczonych do obrony pracy dyplomowej w dniu 19.05.2017 r.

Lista osób do obrony pracy dyplomowej w dniu 19.05.2017 r.

sala 117

godzina 930

  • Kierunek: Mechanika i budowa maszyn I stopnia

Specjalność: Computer Modelling and Simulation

StudentPromotor
Sebastian Tyrek dr inż. Dawid Cekus, prof. PCz.
  • Kierunek: Mechanika i budowa maszyn I stopnia

Specjalność: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

StudentPromotor
Pyrkosz Tomasz dr inż. Sebastian Kubiak
  • Kierunek: Mechanika i budowa maszyn I stopnia

Specjalność: Projektowanie systemów mechanicznych

StudentPromotor
Bodanka Piotr dr inż. Dawid Cekus, prof. PCZ
Zygoń Michał dr inż. Andrzej Przybył