Lista osób dopuszczonych do obrony pracy dyplomowej inżynierskiej w dniu 22.05.2017 r.

Lista osób do obrony pracy dyplomowej w dniu 22.05.2017 r.

sala 117

godzina 830

  • Kierunek: Mechanika i budowa maszyn I stopnia

Specjalność: Computer Modelling and Simulation

StudentPromotor
Kędzierski Tobiasz dr inż. Tomasz Jaruga
Zrobek Damiandr inż. Dariusz Asendrych
  • Kierunek: Mechanika i budowa maszyn I stopnia

Specjalność: Przetwórstwo tworzyw polimerowych

StudentPromotor
Korzonek Dawid dr inż. Jacek Nabiałek
Krysztofek Szymondr inż. Tomasz Jaruga