Inauguracja 3-ej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

 

W dniu 9 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbyła się uroczysta Inauguracja Projektu pn.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

W uroczystości wzięło udział około 250 osób, w tym 180 uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami grup, Dyrekcje szkół oraz Władze Uczelni i przedstawiciele samorządu m.in. Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Piotr Grzybowski – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

 

Podczas uroczystości podpisano Umowę o współpracy w ramach projektu pomiędzy Politechniką Częstochowską a Urzędem Miasta Częstochowy.

 

 

Ponadto wręczono Umowy o współpracy Dyrektorom szkół podstawowych z Częstochowy i okolic biorących udział w projekcie.

 

 

Podczas uroczystości przemówienie wygłosili prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor Politechniki Częstochowskiej oraz Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy.

 

 

 

Po przemówieniach nadszedł czas na uroczyste ślubowanie, po którym młodzi studenci otrzymali z rąk Rektora swoje pierwsze w życiu indeksy.

 

Dla świeżo upieczonych studentów, prof. PCz dr hab. inż. Przemysław Postawa wygłosił wykład inauguracyjny pt.: „Kolor i barwa - niezbędny element naszego życia”.

 

Po części oficjalnej odbyły się pamiątkowe zdjęcia.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.czumo.wimii.pl.

dr inż. Monika Kosowska-Golachowska

Kierownik Projektu