Dot. obron prac dyplomowych kier. Mechatronika 10.05.2019 r.

Kierunek: MECHATRONIKA
studia I stopnia oraz II stopnia

Obrona dnia 10.05.2019 r.

godzina 08.30 sala B2

 

 

nr indeksu

 1.

124709

 2.

125582

3.

124716

4.

125823

5.

124719

6.

116150

 

Przypominamy o konieczności oddania legitymacji studenckiej najpóźniej
w dniu obrony do godziny 8.00.