Ogłoszenie dot zgłaszania tematów prac dyplomowych

Częstochowa, dn. 14.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 29 Regulaminu Studiów p. 1: „temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż na dwa semestry przed pla­nowanym terminem zakończenia studiów”, w związku z powyższym studenci proszeni są o zgłaszanie się do wybranych przez siebie promotorów w celu ustalenia tematów prac dyplomowych i złożenie wypełnionej Karty pracy dyplomowej w sekretariacie instytutu, którego pracownikiem jest promotor w terminie do 3 czerwca 2019 roku.

Dot. studentów:

Informatyka I stopnia – VI semestr 2018/2019

Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia – VI semestr 2018/2019

Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia – II semestr 2018/2019

 

 

Karty pracy dyplomowej dostępne są na stronie: https://wimii.pcz.pl/pl/student/prace-dyplomowe