Odbiór kart egzaminacyjnych

Częstochowa, dnia 17.05.2019r.

   

OGŁOSZENIE

 

Karty egzaminacyjne na semestr letni roku akademickiego 2018/2019, będzie można odbierać w dziekanacie studiów niestacjonarnych od dnia 18 maja 2019r.

Karty egzaminacyjne nie zostaną wydane studentom, którzy nie złożyli dowodów wpłaty czesnego lub zalegają z kolejnymi ratami płatności, bądź na ich koncie widnieją odsetki do uregulowania.