Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że:

  • w dniu 23 maja 2019 roku od godziny 12.00 obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na obchody Wiosny Studentów dla studentów i doktorantów,
  • w dniu 24 maja 2019 roku przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na obchody Wiosny Studentów dla studentów i doktorantów,
  • w dniu 25 maja 2019 roku przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na obchody Wiosny Studentów dla doktorantów i studentów studiów niestacjonarnych,
  • w dniu 26 maja 2019 roku przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego dla doktorantów i studentów studiów niestacjonarnych.