Ogłoszenie

Informujemy, że w dniach od 20 do 24 maja 2019r. Prodziekan ds. 
Nauczania dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz nie będzie 
przyjmował studentów.