Obrony prac dyplomowych na kier. Mechatronika, Energetyka oraz EFE I stopnia

Kierunek: MECHATRONIKA
studia I stopnia

Obrona dnia 07.06.2019 r.

godzina 08.30 sala 114

 

 

nr indeksu

 

122221

 

119185

 

122234

 

Kierunek: ENERGETYKA
i
EFE – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia I stopnia

Obrona dnia 07.06.2019 r.

godzina 10.00 sala 12

 

 

nr indeksu

 

119331

 

125512