Listy osób dopuszczonych do obrony w dniu 02.07.2019

Listy osób dopuszczonych do obrony pracy dyplomowej
w dniu 02.07.2019 r.

na kierunku Mechanika i budowa maszyn

studia II stopnia

Specjalność: Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

Obrona dnia 02.07.2019 r. godzina 08.30 sala B2


nr indeksu

123377

121997

121995

121996

122220

122222

122227

122229

122228

122233

123381