Lista osób dopuszczonych do obrony pracy dyplomowej w dniu 04.07.2019

Lista osób dopuszczonych do obrony pracy dyplomowej
w dniu 04.07.2019 r.

na kierunku Mechanika i budowa maszyn

studia II stopnia

Specjalność: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

Obrona dnia 04.07.2019 r. godzina 08.30 sala B3


Nr

albumu

122157

123414

121993

122170

122194