Struktura roku akademickiego 2019/2020

Zgodnie z Poleceniem nr 103/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej
z dnia 8.04.2019 roku ustala się obowiązującą strukturę
w roku akademickim 2019/2020

 

dla studiów stacjonarnych I, II i III stopnia

 

 

Semestr zimowy:

zajęcia dydaktyczne 01.10.2019 – 23.12.2019*

przerwa świąteczna 24.12.2019 – 06.01.2020

zajęcia dydaktyczne 07.01.2020 – 29.01.2020*

sesja egzaminacyjna 30.01.2020 – 14.02.2020

przerwa międzysemestralna 17.02.2020 – 21.02.2020

 

Semestr letni:

zajęcia dydaktyczne 24.02.2020 – 10.04.2020

przerwa świąteczna 11.04.2020 – 14.04.2020

zajęcia dydaktyczne 15.04.2020 – 10.06.2020*

sesja egzaminacyjna 15.06.2020 – 30.06.2020

jesienna sesja egzaminacyjna 01.09.2020 – 14.09.2020

okres rejestracji1 15.09.2020 – 30.09.2020

 

*Uwaga:

28.01.2020r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w poniedziałek,

29.01.2020r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

10.06.2020r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

12.06.2020r. - ustala się dniem wolnym

 

1 nie dotyczy studiów trzeciego stopnia

 

 

 

dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia

 

Semestr Zimowy

Semestr Letni

5.10.2019 – 6.10.2019

29.02.2020 – 1.03.2020

12.10.2019 – 13.10.2019

7.03.2020 – 8.03.2020

26.10.2019 – 27.10.2019

21.03.2020 – 22.03.2020

9.11.2019 – 10.11.2019

28.03.2020 – 29.03.2020

16.11.2019 – 17.11.2019

4.04.2020 – 5.04.2020

23.11.2019 – 24.11.2019

18.04.2020 – 19.04.2020

7.12.2019 – 8.12.2019

25.04.2020 – 26.04.2020

14.12.2019 – 15.12.2019

9.05.2020 – 10.05.2020

11.01.2020 – 12.01.2020

16.05.2020 – 17.05.2020

18.01.2020 – 19.01.2020

23.05.2020 – 24.05.2020

25.01.2020 – 26.01.2020

6.06.2020 – 7.06.2020