Godziny pracy Dziekanatu w sierpniu

W dniach 1-16.08 Dziekanat studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych będzie nieczynny.

W dniach od 7-8.08 i 13-16.08 w pilnych sprawach proszę zwracać się do 
Kierownika Dziekanatu (tel. 34 325 05 16, pokój 140)   w godzinach 9.00 
- 12.00.