Zawiadomienie o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgra inż. Dawida Połapa