Ogłoszenie

W związku ze zmianami organizacyjnymi na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ulegną zmianie terminy obron prac dyplomowych planowanych w miesiącu październiku. Studenci, którzy planowali przystąpić w tym czasie do egzaminu dyplomowego proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem.