Lista osób dopuszczonych do obrony pracy dyplomowej w dniu 16.09.2019r.

Instytut Technologii Mechanicznych


Sala: nr B2/B3 - budynek główny WIMiI

Godzina 8 30Kierunek: Mechanika i Budowa Mszyn I stopnia niestacjonarne

Specjalność: Automatyzacja procesów wytwarzaniai robotyka

 

Student

125476

124862

124858

118422 


Kierunek: Mechanika i Budowa Mszyn I stopnia niestacjonarne

Specjalność: Przetwórstwo tworzyw polimerowych

 

Student

125397

125404

125405

124877


Kierunek: Mechanika i Budowa Mszyn II stopnia niestacjonarne

Specjalność: Przetwórstwo tworzyw polimerowych

 

Student

107447

120958