Dot. studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Dot. studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Wszystkich studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia zapraszamy na spotkanie z Kierownikami dydaktycznymi
w dniu 5 października 2019r. w Sali B1 na godzinę 8.00.

Po spotkaniu odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP, kończące się zaliczeniem.