Dotyczy : studentów I roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki:

SZKOLENIE  Biblioteczne odbywać się będzie

w Bibliotece Głównej Al. Armii Krajowej 36, II piętro, pok. 309

                                     

PION TECHNICZNY - Kierunki:  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA,

Grupa dziekańska I (lab. 1 i 2)

11.10.2019r.

piątek

godz. 1300 - 1400

Grupa dziekańska II (lab. 3)

14.10.2019r.

poniedziałek

godz. 1200 - 1300

Grupa dziekańska II (lab. 4)

16.10.2019r.

środa

godz. 1300 - 1400

Grupa dziekańska III (lab. 5)

14.10.2019r.

poniedziałek

godz. 1000 - 1100

 

Kierunek:  INFORMATYKA

Grupa dziekańska I

14.10.2019r.

poniedziałek

godz. 900 - 1000

Grupa dziekańska II

11.10.2019r.

piątek

godz. 1200 - 1300

Grupa dziekańska III

16.10.2019r.

środa

godz. 1000 - 1100

Grupa dziekańska IV

11.10.2019r.

piątek

godz. 1000 - 1100

Grupa dziekańska V

10.10.2019r.

czwartek

godz. 1100 - 1200

Grupa dziekańska VI

16.10.2019r.

środa

godz. 1200 - 1300

Grupa dziekańska VII

15.10.2019r.

wtorek

godz. 1000 - 1100

Grupa dziekańska VIII

16.10.2019r.

środa

godz. 1100 - 1200

 

Kierunek:  INFORMATYKA II stopnia – grupa anglojęzyczna

Grupa dziekańska I

15.10.2019r.

wtorek

godz. 1100 - 1200

 

Kierunek:  MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Grupa dziekańska I

10.10.2019r.

czwartek

godz. 1400 - 1500

           

Uwaga: obecność studentów obowiązkowa