Dot. zajęć dla studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka

Informujemy, że zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzone przez dr Michała Pyrc planowane w dniu 12 października 2019r. (sobota) w godzinach 1410 - 1725 odbędą się w innym terminie.