dot. przedłużenia ważności legitymacji

Od dnia 17.10.2019r. studenci mogą indywidualnie składać legitymacje w dziekanacie celem przedłużenia ich ważności na semestr zimowy.

Wyjątkowo studenci studiów niestacjonarnych będą mogli przedłużyć ważność legitymacji również w dniu 12 października 2019r.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z ochroną danych osobowych nie jest możliwe wydanie legitymacji, czy jakiegokolwiek innego dokumentu osobie do tego nieupoważnionej.