Dotyczy powtarzania przedmiotów

Wszyscy studenci powtarzający przedmioty w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczeń , w której grupie dziekańskiej / laboratoryjnej będą je realizować. Oświadczenia należy złożyć najpóźniej do 26 października br. Studenci, którzy nie złożą oświadczeń będą przypisani losowo do grup przez Kierowników dydaktycznych.