Szkolenie wstępne BHP

W dniu 31 października w sali B1 w godzinach 8.30 - 12.00 odbędzie się
Szkolenie wstępne BHP dla :

- doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej

- studentów pierwszego semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia,
którzy nie uczestniczyli w szkoleniach w dniach 2 lub 5 października.