Zintegrowany Program Rozwoju PCz

Studenci,

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki rozpoczął realizację projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” (POWR.03.05.00-00-Z008/18) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

W ramach projektu odbędą się szkolenia, seminaria, warsztaty oraz wykłady branżowe, dedykowane dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia, m.in.:

1. „Projektowanie 2D i 3D w mechanice – pakiet szkoleń Autodesk”

2. Kurs na „Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, 14001 i PN-N 18001”

3. Cykl wykładów „Big Data – programiści hurtowni danych”

4. Zajęcia projektowe „Projektowanie hurtowni danych. Tworzenie procesów ETL”

5. Szkolenie „SAS – efektywne przetwarzanie wielkich zbiorów danych”

6. Wykład branżowy „Projektowanie detali i cykli produkcyjnych oraz kontrola jakości wyrobów dla przemysłu Automotive”

7. Wykład branżowy „Projektowanie form, obrabiarek i wtryskarek”

 

Uczestnicy projektu będą mogli również wziąć udział w wizytach studyjnych m.in. w: Lincoln Electirc, ZPU Automax, ZF Group, Elektrowni Bełchatów czy Fiat Auto Poland w Tychach.

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 planowane jest uruchomienie nowej specjalności na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka – „Cyberbezpieczeństwo”.

W ramach nowej specjalności studenci będą mogli wziąć udział w zajęciach warsztatowych m.in. z zakresu „Analizy wstecznej oprogramowania” czy „Bezpieczeństwa aplikacji sieciowych”.

Dla studentów specjalności „Cyberbezpieczeństwo” przewidziana jest również możliwość udziału w wysokiej jakości programach stażowych.

 

Szczegóły już wkrótce (terminy rekrutacji, warunki przystąpienia do projektu, terminy szkoleń, wykładów, seminariów i warsztatów) pod adresem https://pcz.pl/pl/content/wydzial-inzynierii-mechanicznej-i-informatyki