Terminy składania prac dyplomowych

TERMINY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Studia kończące się w semestrze zimowym


Termin złożenia pracy

Przewidywany termin obrony

24 stycznia 2020r.

(dla studentów pierwszego stopnia pragnących kontynuować studia na drugim stopniu)

3 – 12 lutego 2020r.

30 kwietnia 2020r.*

18 - 29 maja 2020r.

 

 

Studia kończące się w semestrze letnim


Termin złożenia pracy

Przewidywany termin obrony

23 czerwca 2020r.

1 – 17 lipca 2020r.

30 września 2020r.*

19 października – 13 listopad 2020r.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów student powinien po zakończonej sesji złożyć do Dziekanatu indeks z wszystkimi ocenami. Jedynie w przypadku przedmiotów, których zaliczenie uwarunkowane jest złożeniem pracy dyplomowej, wpis do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu następuje w terminie późniejszym.