Ogłoszenie dot. odbioru decyzji stypendialnych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

OGŁOSZENIE

dot. odbioru decyzji stypendialnych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

W dniach od 29.11.2019 r. (piątek) do 03.12.2019 r. (wtorek) należy odebrać w Dziekanacie pokój 138 A decyzje dotyczące przyznania stypendiów: Rektora, socjalnego, dla studentów niepełnosprawnych.

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej dla Studentów studiów I i II stopnia studiów - odebranie decyzji stanowi podstawę wypłaty stypendium.