Dot. studentów V semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: Informatyka

Zgodnie z obowiązująca procedurą dyplomowania informujemy, że na stronie https://wimii.pcz.pl/pl/student/prace-dyplomowe dostępne są propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów, którzy dotychczas nie wybrali tematu i promotora. Brak złożonej karty pracy dyplomowej w terminie do 20 stycznia 2020 r. w dziekanacie skutkował będzie przydzieleniem tematu przez Kierownika dydaktycznego.