Nowy zakres na studiach II stopnia kierunku Informatyka Cyberbezpieczeństwo

Studencie, pomyśl o swojej przyszłości już dziś i aplikuj na Cyberbezpieczeństwo!

 

Cyberbezpieczeństwo to nowy zakres dostępny od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka, przygotowany w odpowiedzi na zagrożenia występujące w systemach informatycznych i związane z nimi potrzeby poprawy bezpieczeństwa, a przede wszystkim dostarczenie absolwentowi wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i oceny zagrożeń, wykrywania incydentów i wdrażania adekwatnych środków zapewnienia bezpieczeństwa organizacji.

Zakres Cyberbezpieczeństwo został utworzony we współpracy z partnerami zewnętrznymi – liderami branży IT, w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej (ZPRPCz, POWR.03.05.00-00-Z008/18-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Każdy student Cyberbezpieczeństwa staje się równocześnie Uczestnikiem projektu, zyskując tym samy dostęp do wielu dodatkowych profitów, takich jak wysokiej jakości programy stażowe czy specjalistyczne warsztaty branżowe.

W ramach zakresu Cyberbepieczeństwo studenci mogą liczyć na:

  1. zajęcia prowadzone przez najlepszych wykładowców Politechniki Częstochowskiej, m.in. kryptoanaliza; weryfikacja tożsamości; bezpieczeństwo aplikacji mobilnych i webowych; sztuczna inteligencja w cyberbezpieczeństwie i inne.

  2. zajęcia prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – czołowych przedstawicieli branży IT, m.in. zagrożenia w cyberprzestrzeni; technologie, metody, narzędzia i dobre praktyki podwyższające bezpieczeństwo teleinformatyczne; aspekty regulacyjne, strategiczne, normy i standardy cyberbezpieczeństwa i inne.

  3. dedykowane laboratoria.

Dodatkowo w ramach projektu oferujemy:

  1. warsztaty prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wiodących przedstawicieli branży IT, m in. analiza wsteczna oprogramowania, bezpieczeństwo aplikacji sieciowych w ćwiczeniach czy system cyberbezpieczeństwa RP.

  2. wizyty studyjne w siedzibach partnerów.

  3. wysokiej jakości staże zawodowe w siedzibach partnerów.

regulamin rekrutacji dla uczestnikow projketu zprpcz - studenci
zał. 1 - formularz zgłoszeniowy
zał. 2 - deklaracja uczestnictwa
zał. 3 - formularz danych osobowych
zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu

Więcej szczegółów tutaj