Zawiadomienie o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgra inż. Rafała Kaczmarka