Lista osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 7.02.2020 roku

Lista osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego

w dniu 7.02.2020 roku

sala: 322/323 (dawniej Rady Wydziału) – budynek główny WIMiI

 


Nr albumu studenta

Godzina obrony

127851

08:30

125735

09:00

128906

09:30

125401

10:00

126137

10:30

127096

11:00

126441

11:30

126446

12:00

126360

12:30

107071

13:00

119093

13:30

107076

14:00

 

Uprzejmie prosimy wszystkich dyplomantów o przybycie przynajmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.