Lista osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 10.02.2020 roku

Lista osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego

w dniu 10.02.2020 roku

sala: 322/323 (dawniej Rady Wydziału) – budynek główny WIMiI
Nr albumu studenta

Godzina obrony

125724

08:00

127066

08:30

126276

09:00

127076

09:30

126321

10:00

104139

10:30

126301

11:00

126309

11:30

126196

12:00

126295

12:30

126230

13:00

125752

13:30Uprzejmie prosimy wszystkich dyplomantów o przybycie przynajmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.