Lista osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 11.02.2020 roku

Lista osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego

w dniu 11.02.2020 roku

sala: 322/323 (dawniej Rady Wydziału) – budynek główny WIMiI
Nr albumu studenta

Godzina obrony

129199

08:30

119377

09:00

121635

09:30

122110

10:00

126020

10:30Uprzejmie prosimy wszystkich dyplomantów o przybycie przynajmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.