Stypendium Fulbrighta dla Naszego Profesora!

           Znamy już nazwiska polskich studentów, doktorantów i naukowców, którzy w roku akademickim 2020-2021 wyjadą na stypendium Fulbrighta. Wśród tegorocznych uczestników tego prestiżowego stypendium znalazł się dr hab. inż. prof. PCz Artur Tyliszczak, kierownik Zakładu Numerycznej Mechaniki Płynów w Katedrze Maszyn Cieplnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Profesor Tyliszczak od początku swojej działalności jest związany z Politechniką Częstochowską gdzie stawiał pierwsze kroki już jako student. Jest autorem i współautorem wielu monografii, artykułów w czasopismach i publikacji w materiałach konferencji zagranicznych oraz krajowych. Staże naukowe odbywał w Grecji, Irlandii, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Jest członkiem wielu organizacji naukowych, m.in. Komitetu Mechaniki Płynów Polskiej Akademii Nauk, ERCOFTAC-u, EUROMECH-u oraz American Society of Thermal and Fluids Engineers. Profesor Tyliszczak jest również laureatem wielu nagród i wyróżnień wśród których wymienić można chociażby "Seal of Excellence" - European Union, "Srebrne Skrzypce", Nagrodę PTMTS i PTETiS im. Prof. Bogdana Skalmierskiego czy też nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii "Naukowiec przyszłości". Obecnie tematyka badawcza Profesora Tyliszczaka dotyczy CFD i metody dyskretyzacji wysokiego rzędu, metody immersed boundary oraz modelowania przepływów turbulentnych z reakcjami chemicznymi.

Program Fulbrighta jest jednym z największych programów wymiany naukowej i kulturowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje nie tylko w nauce ale także w biznesie, sporcie, administracji publicznej czy kulturze. Wśród nich można znaleźć m.in. 59 laureatów Nagrody Nobla, 90 laureatów Nagrody Pulitzera oraz 33 osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie. W Polsce program istnieje od 1959r. a Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta w Warszawie jest największą w Europie Centralnej i Wschodniej. Celem ideowym Komisji jest zwiększenia świadomości i dostępności programu stypendialnego: Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych na realizację własnych projektów badawczych w USA, Fulbright Junior Research Award to stypendia dla doktorantów, natomiast Fulbright Graduate Student Award to stypendium dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich lub doktoranckich.