Dot. studentów kierunku Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia - 1 i 2 rok

Ze względu na zmniejszenie ilości grup laboratoryjnych w dniach od 19 do 21 lutego dla studentów 1 i 2 roku kierunku Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia będą dostępne w systemie USOSweb zapisy do grup laboratoryjnych. Osoby, które w powyższym terminie nie zapiszą się do żadnej grupy zostaną przydzielone automatycznie, bez możliwości późniejszej zmiany.

Poniżej zamieszczamy instrukcję zapisów do grup laboratoryjnych:

Instrukcja