3 marca 2020 r. w pawilonie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy Al. Armii Krajowej 21 odbędzie się "I Krwista Olimpiada Międzyuczelniana

Szczegóły i informacje:

https://www.youtube.com/watch?v=pTwNHZtxM6k (Co zjeść przed oddaniem krwi?)
Przydatne informacje dla osób, które chcą oddać krew:  https://www.rckik-katowice.pl/krwiodawca (można tu wyliczyć swoje BMI). Trzeba pamiętać, aby ważyć minimum 50 kg
Inne informacje
https://www.youtube.com/watch?v=pTwNHZtxM6k