Godziny Rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Uczelnianej  Komisji Wyborczej Politechniki Częstochowskiej, w związku z kalendarzem przeprowadzania wyborów na kadencję 2020-2024, ogłasza godziny rektorskie dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w następujących terminach:

  1. 02.03.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 13:30 do 16:30 wybory Kolegium elektorów
    z grupy studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
  2. 04.03.2020 r. (środa) w godzinach od 11:30 do 14:30 - wybory Kolegium elektorów z grupy nauczycieli akademickich Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
  3. doktorantów i uczestników Szkoły Doktorskiej w dniu 02.03.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 08:30 do 11:30 - wybory Kolegium elektorów z grupy doktorantów Uczelni,
  4. studentów Wydziału, którzy w dniu 03.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 8:30-11:30 mają zaplanowane zajęcia w jednostkach międzywydziałowych tj. Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z uwagi na wybory Kolegium elektorów z grupy nauczycieli tych jednostek.