dot. przedłużenia ważności legitymacji

Od dnia 7.03.2020r. studenci mogą indywidualnie składać legitymacje w Dziekanacie celem przedłużenia ich ważności na semestr letni.