Dot. studentów kierunków: Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, którzy nie uzyskali zaliczenia z WF w semestrze zimowym

Uprzejmie prosimy studentów kierunków: Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn oraz Informatyka, którzy nie uzyskali zaliczenia z Wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 o zgłoszenie się w dniach od 9 do 11 marca do Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Dariusza Parkitnego w celu ustalenia formy i terminu zaliczenia. Bardzo proszę o zabranie aktualnego planu zajęć swojej grupy.