Dot. kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej

W Komunikacie Rektora dla studentów i doktorantów w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy
e-learningowej Politechniki Częstochowskiej dostępnej pod adresem https://e-learning.pcz.pl.

Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję w jaki sposób założyć konto na platformie e-learningowej oraz jak zapisywać się do zajęć (kursów).

Instrukcja