Dot. przyjęć studentów przez Kierownika dydaktycznego ds. dyscypliny Inżynieria mechaniczna

W związku z ograniczeniem dostępu do budynków Politechniki Częstochowskiej kontakt z Kierownikiem dydaktycznym ds. dyscypliny Inżynieria mechaniczna dr hab. inż. Dariuszem Kwiatkowskim prof. PCz w godzinach dyżuru będzie możliwy jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej: prodziekan.nauczanie@wimii.pcz.pl