Dot. praktyk zawodowych

W związku z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 zmianie ulega termin złożenia dokumentów w sprawie praktyk.

Osoby, które chcą mieć zaliczoną praktykę na podstawie umowy o pracę powinny złożyć dokumenty do 30 kwietnia 2020r.

Osoby, które chcą odbyć praktykę poza uczelnią powinny złożyć dokumenty do 15 maja 2020r.

Dokumenty można w chwili obecnej przesłać skanem na adres: dziekanat@wimii.pcz.pl

UWAGA!!! Terminy mogą jeszcze ulec zmianie !!!