Dot. wyboru specjalności

W dniach od 25.05.2020 r. (godz. 9.30) do 1.06.2020 r. (godz. 9.30) odbędzie się pierwsza tura wyboru specjalności(zakresu) dla studentów czwartego semestru pierwszego stopnia studiów stacjonarnych kierunków: Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria biomedyczna, Matematyka.

Wybór specjalności będzie możliwy jedynie poprzez system USOSweb.

Szczegóły dotyczące wyboru specjalności dla poszczególnych kierunków zostaną zamieszczone później w osobnym ogłoszeniu.