Dot. wyboru przedmiotów dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Energetyka

W związku z koniecznością wyboru przedmiotów obieralnych na semestrze 7 i 8 w roku akademickim 2020/2021 prosimy o przesłanie mailowo zestawienia przedmiotów, które chcą Państwo realizować w przyszłym roku akademickim w terminie do 1 czerwca 2020r.

W wiadomości proszę podać imię i nazwisko oraz wykaz obieranych zajęć według schematu:

 

Oświadczam, że w roku akademickim 2020/2021 wybieram do realizacji następujące przedmioty:

Semestr 7:

BLOK 1 – nazwa przedmiotu

BLOK 2 – nazwa przedmiotu

BLOK 3 – nazwa przedmiotu

BLOK 4 – nazwa przedmiotu

Semestr 8:

BLOK 1 – nazwa przedmiotu

BLOK 2 – nazwa przedmiotu

 

Wykaz przedmiotu zamieszczamy tutaj